Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Blog: Doordachte proceskoeling aan de basis van het productieproces.
20 jan 2021

Het is een belangrijk onderdeel van productieprocessen dat maar al te vaak wordt onderschat: proceskoeling. In algemene zin zorgt proceskoeling ervoor dat uw processen op de juiste temperatuur blijven, zodat deze onder alle omstandigheden zonder problemen blijven draaien. Niet investeren in een koelsysteem dat een constante optimale temperatuur garandeert zal dan ook gevolgen hebben in de vorm van productievermindering en kwaliteitsverlies. Bovendien stijgt de kans dat installaties plots uitvallen en zal het uiteindelijk ook een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten.

In deze blogreeks bespreken we verschillende factoren die er tijdens de engineeringsfase voor kunnen zorgen dat het plaatsen van proceskoeling een stuk rendabeler wordt. In het eerste deel van deze reeks gaan we dieper in op het koelvermogen, de onderhoudskosten en de onderhoudbaarheid van de koelinstallaties.

Koelvermogen als basis

Eén van de belangrijkste factoren bij het dimensioneren van proceskoeling is het koelvermogen. Het koelvermogen is het vermogen dat nodig is om de processen onder alle omstandigheden op de juiste temperatuur te houden. Vaak kan dit vermogen al goed worden ingeschat door een analyse te maken van alle processen die gekoeld moeten worden. Een veelvoorkomende fout bij het maken van deze analyse is dat het koelproces wordt gezien als een momentopname. Door geen rekening te houden met veranderingen in de toekomst, zoals gemiddelde jaartemperaturen die door de jaren heen wel eens durven veranderen, wordt het koelvermogen al gauw ontoereikend.

Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met eventuele uitbreidingen van productie-installaties, die op hun beurt ook een hap zullen nemen uit het koelvermogen van de installatie. Door tijdens de engineeringsfase voldoende aandacht te besteden aan deze parameters komen eindgebruikers op middellange termijn niet voor onvoorziene kosten te staan.

“Door voldoende aandacht te besteden aan de engineeringsfase kan de rendabiliteit van een koelinstallatie enorm stijgen.”

Olivier Messiaen, Strategic Advisor

Kijken naar de lange termijn

Een kostenpost die tijdens de engineeringsfase van een proceskoeler vaak over het hoofd wordt gezien is de operating cost, oftewel de kosten die worden gemaakt als de installaties draaien. Meestal zijn in deze fase alle ogen gericht op de initiële investeringskosten, waardoor er minder aandacht wordt besteed aan rendabelere investeringen die zich op de langere termijn terugverdienen. Vaak kunnen alternatieve koelmiddelen, EC-ventilatoren of inverter-compressoren achteraf lastig worden geïmplementeerd in het koelsysteem. Tijdens de engineeringsfase van een koelinstallatie moeten er dus juiste afwegingen worden gemaakt met het oog op de toekomst. Op die manier kan er een systeem worden ontwikkeld dat precies is afgestemd op de noden en wensen van de eindgebruiker en bovendien een stuk rendabeler is op de lange termijn.

Onderhoudbaarheid

Een ander onderdeel dat moet worden meegenomen tijdens de engineeringsfase van een koelsysteem is de onderhoudbaarheid van de installatie. Een koelinstallatie die moeilijk te onderhouden is, zorgt in de eerste plaats voor frustraties tijdens onderhoud en herstellingen. Daarnaast kunnen zowel de gespendeerde tijd als de onderdelenkosten al snel hoog oplopen. Door tijdens de engineeringsfase na te denken over zaken zoals de opstelling en locatie van de koelinstallatie worden onvoorziene kosten en overbodige frustraties vermeden. Later in deze blogreeks zullen we dieper ingaan op de onderhoudbaarheid van koelinstallaties.

Dat de initiële engineeringsfase bij het plaatsen van een koelinstallatie veel invloed heeft op de rendabiliteit is duidelijk. In de volgende blog uit deze reeks bespreken we up- en downtime van koelinstallaties. Daarna zullen we ons ook nog focussen op de redundantie, connectiviteit, uitbreidbaarheid en de Overall Equipment Effectiveness van koelinstallaties.

categories