Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Blog: Uptime en downtime van proceskoeling
04 feb 2021

In het eerste artikel van deze blogreeks gingen we dieper in op het belang van doordachte engineering tijdens de initiële fase van het plaatsen van proceskoeling. Voldoende aandacht besteden aan engineering heeft enorm veel invloed op zowel de duurzaamheid als de rendabiliteit van een installatie. In het artikel werd bovendien gesproken over langetermijnparameters zoals de Total Operating Cost en de onderhoudbaarheid van installaties. Een parameter die nog niet besproken werd, maar ook bijdraagt aan de rendabiliteit, is de uptime & downtime van koelinstallaties.

Uptime en Service Level Agreements in het veld van klimatisatie

De uptime van een installatie kan worden gezien als een maatstaaf waarmee de betrouwbaarheid van koelsystemen wordt gemeten. Deze drukken we uit in een percentage dat de tijd aangeeft dat een koelinstallatie, zoals een proceschiller, functioneel en beschikbaar is. Het tegenovergestelde is de downtime, oftewel de tijd dat een installatie niet beschikbaar is geweest. In een productieomgeving dient er logischerwijs altijd gestreefd te worden naar een zo hoog mogelijke uptime. Een stilliggende koelinstallatie heeft een negatieve impact op de productiecapaciteit, met omzetverlies als gevolg.

De kriticiteit van het productieproces en de overeengekomen Service Level Agreements bepalen welke graad van uptime moet worden nagestreefd. In de wereld van klimatisatie is de uptime van koelinstallaties sterk gerelateerd aan het immer populairder wordende concept servitization. Dit concept is steeds meer het geprefereerde business model in tijden van digitale economie en omvat de evolutie van het bezit van koelinstallaties naar puur gebruik van deze installaties. Want geef nu toe, u geeft toch ook liever de voorkeur aan een gegarandeerde koelwatertemperatuur van 10°C met een uptime van 99,99% dan simpelweg eigenaar te zijn van een koelinstallatie?

Table of nines

In een ideale wereld is de uptime van industriële processen 100%. Helaas is dit realistisch gezien niet altijd haalbaar. Naast het feit dat het behalen van een maximale uptime gepaard zou gaan met extreem hoge investeringen, kan techniek ook altijd falen door externe invloeden, zoals een stroomonderbreking. Een overzichtelijke en welgekende manier om een percentage uptime te vertalen naar de realiteit is aan de hand van de table of nines. Hieruit kunnen we gemakkelijk afleiden welke graad van uptime gepaard gaat met welke downtime.

Een afgesproken uptime van 99.5% wil dus zeggen dat de downtime van de koelinstallatie, inclusief geplande onderhoudswerken, slechts 1,8 dagen per jaar mag bedragen. Als de gewenste uptime 99.9% is, mag de jaarlijkse downtime niet meer zijn dan enkele uren. Om dit soort zekerheden te garanderen, is het belangrijk een koelinstallatie gedeeltelijk of volledig redundant uit te voeren.

De redundantie van koelinstallaties zullen we in detail uitspitten in het volgende onderdeel van deze blogreeks over proceskoeling. Daarna zullen we ons ook nog focussen op onder andere de connectiviteit, uitbreidbaarheid en de Overall Equipment Effectiveness van koelinstallaties.

categories