Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Blog: Het redundant uitvoeren van proceskoeling
25 feb 2021

In het vorige artikel van deze blogreeks hebben we het belang van uptime en de invloed hiervan op proceskoeling besproken. In dat artikel werd aangehaald dat een hoge uptime meestal gepaard gaat met het redundant uitvoeren van (bepaalde onderdelen van) de installatie. In dit vervolgartikel gaan we daarom dieper in op het begrip redundantie. We zullen focussen op de niveaus waarop proceskoeling redundant uitgevoerd kan worden en het belang om schijnredundantie te voorkomen.

Wat betekent redundantie?

Redundantie kan worden beschreven als het meer dan benodigd voorkomen van iets. Bij technische installaties, zoals proceskoelingen, wilt dit zeggen dat bepaalde onderdelen meerdere keren aanwezig zijn. Hierdoor zal het geheel goed blijven functioneren wanneer een onderdeel een storing vertoont of defect is. Het aantal kritische onderdelen van een installatie die redundant worden uitgevoerd, hebben dus vanzelfsprekend een grote invloed op de uptime van een installatie.

Redundantie kan bovendien op 2 niveaus uitgevoerd worden: zowel op componentniveau als op systeemniveau. Enerzijds kan van een koelinstallatie bijvoorbeeld enkel de compressor als redundant onderdeel uitgerust worden waardoor er slechts één component redundant is. Anderzijds kunnen bedrijven er ook voor kiezen een volledige installatie redundant uit te voeren door bijvoorbeeld parallel twee identieke koelinstallaties te voorzien.

Voorkom schijnredundantie

Het redundant uitvoeren van een component of systeem gaat uiteraard gepaard met een hogere investeringskost. Om die reden wordt er vaak gezocht naar ‘alternatieve’ vormen van redundantie. Om een voorbeeld te schetsen: een bepaalde koelinstallatie vereist 100kW koelvermogen. Hiervoor worden twee compressoren geïmplementeerd die elk 50kW leveren en dus samen voor 100kW koelvermogen zorgen. Wanneer één van de twee compressoren faalt, blijft er dus nog 50kW over waardoor het lijkt alsof de redundantie op dat moment nog 50% bedraagt. Door deze foutieve redenering ontstaat er schijnredundantie. Aangezien de proceskoeling 100kW koelvermogen nodig heeft, zal met slechts 50kW het proces niet operationeel kunnen blijven. In de afbeelding hieronder worden de verschillende scenario’s overzichtelijk weergeven. Hieruit kunt u ook duidelijk afleiden wat het verschil is tussen redundantie op procesniveau en redundantie op systeemniveau.

Het is natuurlijk mogelijk om het proces zodanig aan te passen dat de processen ook bij 50kW blijven lopen, maar deze kosten lopen op tot een gelijkwaardige investering die de implementatie van een volledig redundante oplossing in de eerste plaats met zich meebrengt. Vanaf de beginfase investeren in een design voor optimale betrouwbaarheid van koelinstallaties, zorgt dus voor een verlaging van faalrisico’s op componentniveau en systeemniveau.

“Goed beheer is beter dan schone schijn.”

Olivier Messiaen, Strategic advisor

Het is duidelijk dat redundantie een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de uptime van een installatie. Kiezen voor een 100% redundante oplossing is in de meeste gevallen sterk aan te raden. Schijnredundantie creëert een vals gevoel van veiligheid en heeft op de meest ongelegen momenten vervelende gevolgen voor het productieproces in uw bedrijfsomgeving. Een andere parameter die een grote impact heeft op de uptime van een installatie is het serviceniveau. In het volgende artikel van deze blogreeks zullen we daarom dieper ingaan op de verschillende serviceniveaus van koelinstallaties.

categories