Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Blog: Waarom connectiviteit positief bijdraagt aan HVAC assets
04 mrt 2021

Connectiviteit kan worden gezien als de technologie waarbij de gegevensuitwisseling tussen intelligente en communicerende systemen centraal staat. Door de opkomst van Industry 4.0 wordt het connecteren van apparaten, het Internet of Things, steeds belangrijker. Ook binnen het domein van HVAC kent deze trend een exponentiële groei. In dit blogartikel bespreken we de mogelijkheden van connectiviteit binnen HVAC en de manier waarop wij bij ABN Klimatisatie dit ruime tijd geleden geïmplementeerd hebben om de snelste inzichten in onze installaties te krijgen.

Het belang van meten

Connectiviteit doet meer dan enkel laten zien wat een asset aan het doen is. Het zorgt voor een continue datastroom van informatie en zogenaamde ‘gezondheidsupdates’ van alle assets binnen een slim netwerk. Door HVAC-toestellen te verbinden aan een netwerk kan een gedegen asset management strategie een stuk efficiënter worden uitgevoerd.

“If you cannot measure it, you cannot improve it.”

Lord kelvin

De grootste reden om HVAC-assets te connecteren, zijn de potentiële winsten die gerealiseerd kunnen worden in performantie en efficiëntie. Door bijvoorbeeld het energiebeheer van een koelinstallatie constant te monitoren, kunnen de directe kosten hiervan duidelijk in beeld gebracht worden om zo vervolgens datagedreven maatregelen te nemen. Maar het gaat verder dan energiemanagement. Denk maar aan toepassingen waarbij falingen voorkomen kunnen worden of aan de mogelijkheden om een strategische onderhoudsplanning van HVAC-installaties op te stellen op basis van sensordata.

Implementatie van geconnecteerde toestellen in twee stappen

Het connecteren van HVAC-assets gebeurt aan de hand van twee stappen: van gedrag van het asset naar data en van data naar waardevolle informatie.

Als eerste moet het gedrag van de HVAC installatie vertaald worden naar data. Dit kunnen we realiseren door de beschikbare data uit de installatie zelf te onttrekken. Additioneel kan er data verzameld worden met behulp van externe sensoren die belangrijke fysische parameters monitoren, zoals elektrische spanning, debieten en temperaturen. Deze verzamelde data moet via het communicatieprotocol van de installatie worden doorgestuurd naar een centraal verzamelpunt. Hier komt connectiviteit in het spel.

De tweede stap in het proces houdt in ervoor te zorgen dat de onttrokken data wordt vertaald naar informatie. De tabellen van actuele en historische data zijn op zichzelf weinig waard, pas als er waardevolle informatie uit deze reeksen van datasets kan worden gehaald, spreken we van informatie. Bij ABN analyseren we deze data met behulp van AKURU, het open cloudplatform van Smartlog, om ons snelheidsconcept te blijven garanderen. Wat je als bedrijf doet met de data die ter beschikking gesteld wordt, hangt natuurlijk af van de te optimaliseren punten.

Jammer genoeg komt het nog veel te vaak voor dat een grondige HVAC asset management strategie op de tweede plaats komt. Gelukkig zien we een trend waarbij steeds meer bedrijven kiezen voor outcome-based performance, en dus omschakelen van bezit naar gebruik van HVAC-installaties. Connectiviteit in HVAC opent de deur naar deze nieuwe manier van werken. Door installaties aan te bieden als dienst, helpen wij onze klanten de overstap te maken naar een asset management strategie waarin connectiviteit een hoofdrol speelt.

categories