Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Blog: De 5 grootste oorzaken van energie inefficiëntie binnen HVAC
10 mrt 2022
We komen er niet omheen, installaties voor verwarming, koeling en ventilatie nemen vandaag de dag een aanzienlijk deel van de energiekosten voor hun rekening. Het gemiddelde aandeel in het energieverbruik van HVAC-installaties in gebouwen, ongeacht of het gaat om een industriële-, kantoor- of retail omgeving, bedraagt ongeveer 40%. Inefficiënte en slecht ontworpen systemen kunnen daarom voor ongewenst hoge kosten zorgen. Naast het feit dat deze installaties ondoeltreffend zijn en onnodig veel energie verbruiken, zijn ze vaak moeilijk te onderhouden en zijn ze bovendien een belangrijke producent van ongewenste broeikasgassen. In dit artikel leggen wij u meer uit over de 5 grootste oorzaken van energie inefficiëntie bij HVAC-installaties en geven we tips en advies om onnodig hoge energiefacturen te voorkomen.

Oorzaak 1: een slecht onderhouden installatie

Niet meer dan logisch, maar het slecht onderhouden van een installatie heeft een negatieve invloed op de prestaties ervan. Door na de installatie geen aandacht meer te spenderen aan een klimatisatiesysteem, wordt de levensduur ervan drastisch verminderd en schiet het energieverbruik al snel de hoogte in. Zo hebben HVAC-installaties luchtfilters die ervoor zorgen dat er geen stof of ander vuil in het systeem terechtkomt. Als deze filters verstopt of vervuild geraken, is de toevoerlucht van de installatie ook niet meer zo zuiver. Bovendien zorgt dit voor een grote drukval over uw filter, waardoor de installatie direct meer energie verbruikt. Door tijdig onderhoud of nazicht aan uw installaties in te plannen kan u dit voorkomen.

Oorzaak 2: Een verkeerd ingestelde ventilator

Over het algemeen staan ventilatoren vaak op een automatische stand, waardoor het verbruik steeds constant blijft. In sommige gevallen, bewust of onbewust, worden ventilatoren wel eens zelfstandig beheerd. Dit wil zeggen dat de ventilatoren uit en aan gaan wanneer de beheerder dit handmatig doorgeeft. Het grote gevolg hiervan is dat de ventilatoren vaak meerdere keren per dag opnieuw moeten opstarten. Bij elke opstart wordt er extra energie gevraagd om vanuit stilstand terug op een vol toerental te komen. Het is daarom altijd aan te raden om de ventilatoren op een automatische stand te zetten. In plaats van dat de ventilator steeds wisselt tussen 0% en 100%, zal hij dan constant op 50% draaien, waardoor het energieverbruik van de installatie zal zakken. 

Oorzaak 3: Een foutief gedimensioneerd systeem

Bij het aanschaffen van een HVAC-systeem is het belangrijk dat er tijdens de engineeringsfase voldoende aandacht wordt besteed aan het dimensioneren van het systeem. Zo moet er bijvoorbeeld worden nagedacht over de grootte van het systeem en omgevingsfactoren zoals buitentemperatuur en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Wanneer een HVAC-installatie foutief gedimensioneerd is, zal deze dus niet optimaal werken en inefficiënt draaien. Een systeem dat te groot is, zal zichzelf vaak aan- en uitschakelen, waardoor er veel energie verloren gaat. Een te kleine installatie zal dan weer continue draaien, maar nooit de gewenste condities bereiken. Beide gevallen hebben een stijging van het energiegebruik als gevolg. Het is dus van belang om in een eerste fase goed na te denken over het dimensioneren van uw HVAC-assets.

Oorzaak 4: Luchtlekken in uw omgeving

Ook door gaten en luchtlekken gaat dure verwarming en airconditioning verloren, wat resulteert in een hoger energieverbruik en hogere energierekeningen. Terwijl uw HVAC-installatie verwarmde of gekoelde lucht aan uw ruimte levert, zorgen luchtlekken ervoor dat uw kantoor-, winkel- of industriële omgeving deze lucht niet goed kan vasthouden. Hierdoor zal uw installatie vanzelfsprekend harder moeten werken en dus ook meer energie verbruiken. Het is dus belangrijk om te streven naar zo min mogelijk lekverlies in de ruimte. Een veelvoorkomende vorm van luchtlekken zijn openstaande deuren. Een openstaande deur gaat een initiële ruimte groter maken, waardoor ook de HVAC-installaties in die ruimte ontoereikend worden.

Oorzaak 5: een verouderde installatie

Hoewel HVAC-installaties zijn gemaakt voor langdurig gebruik, zal het energieverbruik van een verouderde installatie aanzienlijk hoger zijn dan van een nieuwe installatie. Naast het gegeven dat de installatie harder moet werken om de gewenste resultaten te krijgen, zullen ook  de kosten aan onderhoud en herstellingen blijven stijgen. Normaal gezien vervang je een verwarmingsketel na 15 jaar. Deze investering betaald zich gemiddeld na 5 jaar terug. Op het vlak van installaties vormen ook warmtepompen een interessant alternatief voor uw bedrijf. Door de lucht of het water die de pomp van buiten naar binnen haalt om deze om te zetten in warmte of koelte, produceert een warmtepomp een stuk meer energie dan wat ze verbruikt.

Steeds vaker merken wij dat bij veel organisaties een grondige HVAC asset management strategie op de tweede plaats komt, waardoor er vaak onnodig hoge energiekosten worden betaald. Met behulp van een online monitoringssysteem kunnen wij al onze HVAC-installaties gegevens laten uitwisselen. Door deze data te analyseren krijgen wij continu de snelste inzichten in onze installaties en kunnen we problemen snel opsporen en voorkomen. Deze inzichten kunnen enerzijds worden gebruikt voor het plannen van onderhoud- en servicemomenten. Anderzijds kunnen we aan de hand van slimme notificaties ervoor zorgen dat zowel de gebruiker als wijzelf op de hoogte worden gehouden van ongewenste prestaties of instellingen van de installatie. Nog vragen over de energie inefficiëntie van uw assets? Neem dan snel contact met ons op!

categories