Uw snelste klimatisatiepartner
Service center 24/7
België 0800 999 02
Biotrix
Waarom Biotrix?

We kregen steeds meer de vraag van bedrijven over het hygiënisch desinfecteren van airco’s en HVAC-systemen, maar ook over de basisvereisten waaraan deze installaties moeten voldoen. Daarom hebben we met BIOTRIX de eerste expertenservice voor decontaminatie van HVAC-installaties opgericht volgens EU528/2012.

Aan de hand van ACT ECA Water reinigen én desinfecteren we uw installaties. Maar wat is dit ECA Water dat we gebruiken voor het uitvoeren van hygiënisch onderhoud?

In vergelijking met traditionele reiniging met producten die giftige chemicaliën bevatten, is het ACT ECA System™ milieuvriendelijk. ECA is een acroniem voor elektrochemisch geactiveerd. Het is een proces waarbij water en zout door een cel worden geleid en een mild hypochlorigzuur (HCIO) en natriumhydroxide (NaOH) creëren. De kern van het proces is een diafragmacel om effectief ECA oplossingen te leveren met behulp van zout. Een membraancel scheidt het water en het zout in een anolytische (HOCI) en een catholytische (NaOH) oplossing. Deze worden gegenereerd in de anode- en kathodekamers van de cel, wat voorkomt dat de twee stromen zich mengen en reageren om een unieke hypochloorzuuroplossing te vormen.

Voordelen BIOTRIX voor uw HVAC-installaties
  • Elimineert en controleert schadelijke micro-organismen
  • Grondige reiniging zonder giftige chemicaliën
  • Drastische vermindering van plastic verpakkingen
  • Duurzaam door sterk verminderd waterverbruik
  • Aantoonbare zuiverdere werkomgeving
  • Conform normering EN1276, officieel erkend als biocide

 

SPEED cooling & heating solutions
als kern van onze bedrijfscultuur